Reglementen

Download hier de volgende stukken:

Statuten

Uitkeringsreglement

Beleidsplan

Reglement Herstructureringsfonds

Reglement Gemeenschapsraad

Reglement Besluitvormingscontrolecommissie

Gedragscode

Reglementen die betrekking hebben op aanvragen c.q. toekenningen tot en met Ronde 2015 zijn te vinden op de pagina Aanvragen t/m Ronde 2015.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.