Wanneer aanvragen en beginperiode

U kunt op elke willekeurige dag van het jaar met een aanvraag starten. Binnen 3 maanden na het indienen van een subsidieaanvraag krijgt u het besluit.

  • De activiteit (uw project) mag pas beginnen 3 maanden nadat u de aanvraag indient.
  • De activiteit moet beginnen tussen 3 en 7 maanden nadat u de aanvraag indient.
  • De subsidie vervalt als u niet tijdig begint of dit niet tijdig meldt.

Er is sprake van de start van de activiteit op het moment dat voorbereidingen worden getroffen en/of uitgaven in het kader van de activiteit worden gedaan en/of de uitvoering daadwerkelijk start.

Een en ander betekent dat u pas een aanvraag kunt doen als u een concreet plan hebt dat u op redelijk korte termijn wilt uitvoeren.

Planning

Om subsidie te kunnen aanvragen moet u eerst de autorisatie voor uw organisatie regelen. Daarna kunt u subsidie aanvragen. Vanaf het moment van indiening van de subsidieaanvraag duurt het maximaal 3 maanden voor u een besluit krijgt.

Houdt u er bij de planning van een aanvraag dus rekening mee dat u met de activiteit en alles wat daarmee samenhangt (zoals uitgaven) pas mag beginnen 3 maanden nadat u de aanvraag indient en moet beginnen in de periode tussen 3 en 7 maanden na het moment dat u de aanvraag indient. Deze periode heet de beginperiode.
Als u niet zeker weet of u binnen 7 maanden na indiening van uw subsidieaanvraag van start kunt gaan met de activiteit, kunt u beter wachten met de aanvraag. De toekenning vervalt als de activiteit niet van start gaat en/of u de start niet meldt in de beginperiode.

Onderaan deze pagina kunt u in het schema zien wanneer u met de uitvoering van de activiteit mag/moet beginnen als u vandaag een aanvraag zou indienen. Komt dat niet uit? Dan kunt u daaronder invullen wanneer u zou willen beginnen met de activiteit; u krijgt dan de bijbehorende periode te zien waarin u de subsidieaanvraag kunt indienen.

Bij een krappe planning kunt u dus 3 maanden voor u daadwerkelijk met de activiteit wilt beginnen nog een subsidieaanvraag indienen. Dat is echter (meestal) niet hetzelfde als drie maanden voor de activiteit zelf. Als u pas drie maanden voordat uw activiteit daadwerkelijk plaatsvindt een aanvraag instuurt, is dat meestal veel te laat. U moet namelijk ook rekening houden met de voorbereiding, zoals een eventuele (aan)betaling of een ticket dat moet worden aangeschaft voor een spreker. Neem dus de tijd die u nodig hebt om uw activiteit voor te bereiden op in uw planning en vraag niet te laat subsidie aan. Wilt u wat meer ruimte dan dient u langer van tevoren de aanvraag in: tot maximaal 7 maanden voor de start van (uitgaven voor en voorbereiding van) de activiteit. Dit geeft ook ruimte in het onwenselijke maar niet uitgesloten geval dat het bestuur de termijn van 3 maanden voor het besluit moet overschrijden, bijvoorbeeld bij extreem veel aanvragen.

In het subsidieformulier wordt de datum gevraagd waarop u wilt beginnen met (uitgaven voor en voorbereiding van) de activiteit. Deze datum is bepalend voor het moment waarop u de aanvraag kunt indienen. Uiteindelijk krijgt u na het besluit 4 maanden de tijd (de beginperiode) om van start te gaan en de definitieve startdatum  te melden aan Bureau Maror-gelden. De datum die u opgaf in het formulier is dus enigszins flexibel (zie ook Melden begin).

Een positief besluit over uw aanvraag vermeldt de beginperiode. Als u al binnen 3 maanden het besluit ontvangt, begint de beginperiode eerder, namelijk op de datum van het besluit, maar hij eindigt niet eerder; de beginperiode wordt dan dus wat langer.

Als u uiteindelijk eerder begint dan u bij aanvraag van plan was heeft dit effect op de looptijd. Zie Looptijd.

1. Subsidie aanvragen

U kunt vandaag subsidie aanvragen voor de activiteiten waarvoor uitgaven en voorbereiding starten in de volgende periode:

19 november 2017 t/m 19 maart 2018

19 november 2017 t/m 19 maart 2018

Nu subsidie aanvragen

2. Plan de aanvraag van uw subsidie

Valt de start van uitgaven en voorbereiding voor uw activiteit niet in het aangegeven tijdvak? Vul dan hieronder in wanneer deze wel starten en zie wanneer u subsidie kunt aanvragen.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.