Auditcommissie

De stichting kent een Auditcommissie. De leden van de Auditcommissie moeten controleren dat de toepasselijke regelgeving bij de behandeling van subsidieaanvragen is nageleefd. Dit doen zij aan de hand van dossiers waarin een besluit is genomen in het jaar waarover de audit plaatsvindt.

De leden van de Auditcommissie worden benoemd door de Gemeenschapsraad. Zij hebben aantoonbare ervaring met het uitvoeren van audits of relevante juridische ervaring. De leden van de Auditcommissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd.

Leden van de Auditcommissie oefenen hun taak onafhankelijk uit zonder last of ruggenspraak.

De Auditcommissie rapporteert over haar bevindingen naar aanleiding van de audit aan het bestuur en de Gemeenschapsraad. Het bestuur maakt daar melding van in zijn jaarverslag.

Vacatures bestuur Maror

De Benoemingscommissie Bestuursleden COM is op zoek naar drie Maror (COM) bestuursleden. Meer informatie.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.